U Call That Love | Hip hop with soul

Polityka Prywatności

U Call That Love (UCTL) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta UCTL i użytkownika serwisu należącego do UCTL obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: UCTL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu należącego do UCTL.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do UCTL możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do UCTL wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

UCTL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości UCTL rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu (np. zmiany, skróty najważniejszych informacji), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz newslettery.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na serwisie należącym do UCTL przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. UCTL nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, których dane kontaktowe podane są w serwisie należącym do UCTL.

W przypadku pytań i wszelkich niejasności proszę o nadsyłanie wiadomości na adres e-mailowy: ucallthatlove[at]gmail.com.