W branży muzycznej niejednokrotnie są poruszane kwestie wydawnicze. Pomijając wszelkie spory pomiędzy artystami a wydawcami (historia konfliktów w rapie wynikłych …