Imprezy towarzyszące wymienionemu w tytule wydarzeniu miały miejsce od 24 do 27 lipca b.r., a więc jakiś czas temu, to …