We wstępie do niniejszego artykułu korzystamy z wehikułu czasu, przenosząc się do początku tego stulecia, aby pokrótce opisać dawne uwarunkowania …