W panującej dobie posuchy w całej Polsce jeżeli chodzi o wartościowe wydarzenia muzyczne z udziałem zagranicznych artystów reprezentujących brzmienia czarnej …