Artystów muzycznych można podzielić na kilka kategorii, według których kierują się przy tworzeniu swoich materiałów. Do pierwszej należą osoby bawiące …